Wspieramy :
Zobacz Ofertę...
Nie masz gotówki na inwestycje - skorzystaj z LEASINGU
© 2011 carbomad.pl
Prawa zastrzeżone
 
Pełne zabezpieczenie przed licznymi zagrożeniami, znanymi i nieznanymi
Zagrożenia bezpiecze
ństwa ewoluowały od wirusów atakujących pojedyncze komputery, przez robaki rozprzestrzeniające się w poczcie elektronicznej, po najbardziej obecnie rozpowszechnione zagrożenia wykorzystujące przeglądarki WWW. Usługa Zscaler bada cały przychodzący i wychodzący ruch WWW i w ten sposób chroni firmę przed następującymi zagrożeniami:

Wirusy
Rozwiązanie Zscaler chroni firmę przed znanymi wirusami i robakami wykorzystując sygnatury i testy heurystyczne. Wykorzystywane obecnie produkty antywirusowe szukają wirusów zainstalowanych na komputerach i ukrytych w wiadomościach e-mail. Rozwiązanie Zscaler jest jedynym, które zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o wirusach ukrytych w pakietach HTTP (przesyłanych podczas przeglądania stron WWW). Architektura Zscaler umożliwia 40-krotnie szybsze badanie ruchu, niż w przypadku najszybszych produktów tradycyjnych, co gwarantuje pełne bezpiecze
ństwo bez opóźnień.

Oprogramowania szpiegowskie
Oprogramowanie szpiegowskie jest wszechobecnym i niezmiernie ważnym zagrożeniem bezpiecze
ństwa. Technologia firmy Zscaler służąca do zwalczania oprogramowania szpiegowskiego zabezpiecza przed różnymi jego rodzajami, w tym przed końmi trojańskimi, proxy otwierającymi furtki do systemu, rejestratorami naciśnięć klawiszy i oprogramowaniem typu adware.

Boty, sieci P2P, szkodliwe materiały phishing
Rozwiązanie Zscaler analizuje wychodzący ruch sieciowy w poszukiwaniu takich zagroże
ń, jak sieci botów (ang. botnet), które wykorzystują komputery użytkowników do rozsyłania spamu i przeprowadzania ataków typu phishing. Usługa Zscaler uniemożliwia również użytkownikom odwiedzanie sfałszowanych stron oraz ujawnianie poufnych informacji niepowołanym osobom, a także chroni ich przed szkodliwymi materiałami umieszczanymi w serwisach Web 2.0. Szkodliwy kod może być zawarty w takich elementach stron WWW, jak formatki ActiveX, aplikacje Ajax, Flash czy skrypt JavaScript. Usługa Zscaler potrafi również wykrywać i blokować ruch w sieciach P2P, który może zajmować dużą część przepustowości, a ponadto stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i potencjalnie narażać firmę na odpowiedzialność prawną.

Technologie

Technologia SSMA
Rozwiązanie Zscaler wykorzystuje szereg technologii analizowania ruchu i koreluje wyniki, w celu zapewnienia możliwie najbardziej dokładnego wykrywania zagroże
ń, przy jednoczesnym zminimalizowaniu liczby fałszywych alarmów. Aby ograniczyć do minimum opóźnienia nieodłącznie związane z dodatkowym przetwarzaniem pakietów, firma Zscaler opracowała technikę jednokrotnego skanowania każdego żądania WWW z wykonywaniem wielu działań jednocześnie (SSMA™).

Analiza aplikacji
Wykrywanie znanych wirusów i oprogramowania szpiegowskiego bazuje na wykorzystaniu technologii opartej na sygnaturach. Podczas analizowania aplikacji badane są nagłówki i treść przesyłanych pakietów w celu wykrycia i zablokowania botów, aplikacji P2P oraz innych szkodliwych materiałów. System reputacji domen i adresów IP skorelowany z dynamicznie aktualizowanym systemem oceny reputacji stron sprawia, że usługa firmy Zscaler chroni przedsiębiorstwa zarówno przed znanymi, jak i nieznanymi zagrożeniami.

Deszyfrowanie ruchu SSL
Ruch w sieci WWW coraz częściej jest szyfrowany z wykorzystaniem protokołu SSL. Produkt firmy Zscaler potrafi zdeszyfrować ruch SSL wykorzystując technikę„pośrednika" (ang. man-in-the-middle) w celu wykrycia i zablokowania ukrytych szkodliwych materiałów.

Zalety

Pełna ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Sieć firmy Zscaler stanowi pierwszą linię obrony przed zagrożeniami zarówno znanymi, jak i takimi, które dopiero się pojawiły. Oferowane rozwiązanie blokuje je, zanim zdołają dotrzeć do sieci przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu wielu różnych technologii jesteśmy w stanie zagwarantować skuteczne wykrywanie zagroże
ń zewnętrznych i wewnętrznych. Nasze rozwiązanie pozwala wykorzystać efekt sieci naszej internetowej architektury w celu błyskawicznego zabezpieczenia naszych klientów przed atakami w dowolnej części świata.

"Architektura Zscaler umożliwia czterdziestokrotnie szybsze badanie ruchu, niż ma to miejsce w przypadku najszybszych produktów konkurencji."