Wspieramy :
Zobacz Ofertę...
Nie masz gotówki na inwestycje - skorzystaj z LEASINGU
© 2011 carbomad.pl
Prawa zastrzeżone
 
Problem niesłużbowego korzystania z Internetu

Doświadczenie wdrożeniowe pokazuje, że rzeczywisty odsetek niesłużbowego wykorzystania Internetu w firmach w Polsce wynosi ponad 75%! Składa się na to: przeglądanie stron zawierających niepożądane treści, ściąganie nielegalnych plików lub oprogramowania, robienie zakupów, granie on-line, aktywne uczestnictwo w społecznościach internetowych niepowiązanych w żaden sposób z wykonywaną pracą, przeglądanie serwisów do celów prywatnych. W rezultacie takiej niepożądanej aktywności pracodawca ponosi realne straty, ponieważ znacząco spada efektywność pracownika.

Brak monitoringu wykorzystania Internetu to:
- straty związane z niską efektywnością pracy
- konsekwencje prawne z powodu obecności nielegalnych plików lub oprogramowania pobranych przez pracowników
- zainfekowanie systemu informatycznego oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym. Odwiedzanie przez pracowników niebezpiecznych stron internetowych umożliwia przenikniecie takiego oprogramowania z pominięciem filtrów i zabezpiecze
ń antywirusowych możliwość ujawnienia informacji wewnętrznych firmy poprzez nieograniczone
- korzystanie przez pracowników z prywatnej poczty na popularnych, zewnętrznych serwerach z wykorzystaniem przeglądarek internetowych. Doświadczenie pokazuje, że to właśnie taka „otwarta furtka” wystawiła na szwank reputację wielu firm i organizacji

Wyeliminowanie strat i niebezpiecze
ństw oraz podniesienie efektywności pracy to nie jedyna korzyść z wdrożenia systemu monitoringu. System ten w znacznej mierze zabezpiecza pracodawcę również przed ryzykiem pozwów sądowych. Dostarcza także rzeczowych argumentów w sporach z pracownikami, którzy zostali zwolnieni, a teraz dochodzą swoich praw w sądzie. Jeśli pracownik został zwolniony ze względu na zaniedbywanie swoich obowiązków służbowych, system może dostarczyć pracodawcy dowodów, że pracownik faktycznie zaniedbywał swoje obowiązki, ponieważ nadużywał Internetu do celów prywatnych.

WebSpy - wiodące narzędzia do monitoringu wykorzystania Internetu
WebSpy jest producentem wiodącego oprogramowania do monitorowania, analizowania i raportowania wykorzystania Internetu, poczty elektronicznej oraz innych zasobów informatycznych w firmach. Na podstawie logów z urządzeń sieciowych, serwerów i systemów, oprogramowanie przygotowuje zaawansowane raporty, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Są to raporty zarówno przekrojowe, jak i szczegółowe, zawierające informacje oczekiwane przez przełożonych (np. jak Internet jest wykorzystywany przez poszczególnych pracowników, działy, całą firmę, ile danych przesyłanych jest na konkretne serwery czy serwisy internetowe i w których porach dnia, jakie są trendy wykorzystania Internetu przez pracowników). Dzięki przejrzystości i jasnemu sposobowi prezentacji informacji raporty są wspaniałym narzędziem nie tylko dla służb technicznych, ale przede wszystkim dla osób zarządzających działem lub całą firmą, a które nie są specjalistami z zakresu informatyki.

Zalety oprogramowania WebSpy:
- rozwiązanie nieinwazyjne i skalowalne
- dopasowanie odpowiedniego produktu do wielkości firmy oraz jej budżetu!
- nie wymaga instalowania agentów monitorujących elementy sieci informatycznej
- nie wymaga rekonfigurowania urządze
ń sieciowych ani serwerów
- nie wymaga instalowania dodatkowych serwerów w firmie
- umożliwia firmom zwiększenie efektywności i redukcję kosztów oraz strat poprzez:
· wykorzystywanie infrastruktury informatycznej wyłącznie do celów służbowych
· wyeliminowanie wykorzystywania Internetu przez pracowników do celów prywatnych podczas pracy
· zminimalizowanie ryzyka związanego z niekontrolowanym wypływem informacji z firmy
· zminimalizowanie ryzyka związanego z pobieraniem przez pracowników nielegalnego oprogramowania
· pomoc w analizowaniu zjawisk w firmie, mających istotny wpływ na bezpieczeństwo informacji