Wspieramy :
Zobacz Ofertę...
Nie masz gotówki na inwestycje - skorzystaj z LEASINGU
© 2011 carbomad.pl
Prawa zastrzeżone
 
Wykonujemy:
·  Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych, portali internetowych oraz aplikacji
·  Testy penetracyjne systemów i portali
·  Audyty systemów informatycznych. Przygotujemy tzw. „raporty otwarcia” dla kadry zarządzającej obszarami IT i bezpieczeństwa
·  Odzyskujemy utracone dane oraz trwale usuwamy dane zapisane na nośnikach magnetycznych;

Przygotowujemy, wdrażamy, audytujemy lub dostosowujemy:
·  Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001
·  Plany ciągłości działania (ang. Business Continuity Plan). Oferujemy także narzędzia umożliwiające zamodelowanie planów ciągłości działania i procedur awaryjnych;
·  Analizy ryzyka zgodnie z normą ISO 27005 w oparciu o sprawdzone metodyki
·  Polityki Bezpieczeństwa Informacji firmy

Oferujemy i wdrażamy systemy monitorowania wykorzystania Internetu w oparciu o produkty firmy WebSpy (www.webspy.com) .

Podnosimy wydajność pracowników i bezpiecze
ństwo informacji w firmie poprzez:
·  Weryfikację sposobu wykorzystania Internetu przez pracowników
·  Wdrażanie systemów zarządzania procesami biznesowymi
·  Wdrażanie i opiekę nad już wdrożonymi systemami informatycznymi służącymi utrzymaniu bezpieczeństwa informacji
·  Wdrażanie mechanizmów kontrolujących przepływ informacji chronionych oraz zabezpieczających przed wyciekami
·  Wykonywanie przeglądów mechanizmów i procedur bezpieczeństwa;
·  Weryfikowanie przestrzegania przez pracowników zasad ochrony bezpieczeństwa informacji (testy socjotechniczne)
·  Wspieranie w osiągnięciu zgodności przetwarzania danych z wymogami prawnymi (m.in. Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, itp.) w tym - przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
·  Szkolenia biznesowe (dla pracowników oraz kadry zarządzającej) oraz szkolenia specjalistyczne z obszaru ochrony bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania projektami
We współpracy z firmą RATELS (www.ratels.pl) oferujemy kompleksowe usługi z obszaru bezpieczeństwa informacji. Zajmujemy się nie tylko zagadnieniami informatycznymi, ale także kwestiami formalno-prawnymi, organizacyjnymi oraz analizą całościowego stanu bezpieczeństwa informacji. Oferujemy, więc szerokie i kompleksowe spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa.