Wspieramy :
Zobacz Ofertę...
Nie masz gotówki na inwestycje - skorzystaj z LEASINGU
© 2011 carbomad.pl
Prawa zastrzeżone
 
Sztuczna Inteligencja zawarta w oprogramowaniu iOmniscient wykorzystuje algorytmy heurystyczne najnowszej generacji, oznacza to, że system myśli jak człowiek, ale nie zasypia, nie traci koncentracji, zauważa rzeczy, które nie jest w stanie zauważyć człowiek i co najważniejsze jest w stanie równocześnie monitorować tysiące obrazów pochodzących z kamer wizyjnych.

Funkcjonalność systemu iOmniScient pozwala m.in. na:

    - Detekcja podejrzanych obiektów pozostawionych w statycznej scenerii i zatłoczonych miejscach (potencjalne bomby, rzeczy zagubione) .
    - Wykrywanie kradzieży w zatłoczonych miejscach (dynamicznie zmieniający się obraz).
    - Detekcja aktów wandalizmu oraz graffiti pomimo czasowego zasłaniania miejsca ich wystąpienia.
    - Wykrywanie niewłaściwego parkowania pomimo dużego natężenia ruchu na pierwszym planie.
    - Analiza zachowa
ń – detekcja nienormalnych lub podejrzanych zachowań np. poruszanie się z nadmierną / zbyt małą prędkością, włóczęgostwo.
    - Zliczanie ludzi znajdujących się w tłumie i generowanie alarmów o zbyt dużej liczbie osób znajdujących się w danym miejscu.
    - Detekcja osób, które przewróciły się.
    - Informowanie o naruszeniu granic monitorowanego terenu o ograniczonym dostępie.
    - Detekcja obiektów poruszających się w niewłaściwym kierunku.
    - Zliczanie i raportowanie.
    - Ochrona granic obszaru wraz z możliwością śledzenia obiektu poruszającego się po terenie, wykrywanie intruzów.

Oprogramowanie iOmniscient może być wykorzystywane na dwa sposoby:

1) Jako system wolnostojący:

    - System prowadzi zapis wideo zdarzeń, które są wydajnie gromadzone w systemie, zapewniona jest łatwość i szybkość dostępu do zgromadzonego materiału wideo.
    - Interfejs graficzny użytkownika systemu pozwala na równoczesny podgląd na ekranie monitora obrazu z 16 kamer. Ponadto na tym samym monitorze po wykonaniu jednego kliknięcia może być prezentowany obraz z innej kamery (lub też grupy kamer ) podłączonych do systemu.
    - System wykorzystuje wbudowaną inteligencję przy analizie obrazu pochodzącego z każdej kamery podłączonej do systemu.

2) Jako rozszerzenie dowolnego systemu monitoringu:

    - Możliwość połączenia z istniejącą infrastrukturą systemu monitoringu, połączenie to jest bezinwazyjne.
    - Zwiększenie inteligencji istniejącego systemu.
    - Poprawienie aktywności systemu i jego skuteczności w zakresie prewencji mającej na celu niedopuszczenie do wystąpienia zagrożeń.
    - Wyposażenie istniejącego systemu w najbardziej kompletny i inteligentny zakres możliwości analizy obrazu video.
System inteligentnego monitoringu. iOmniscient jest dostawcą najbardziej zaawansowanego na świecie oprogramowania do inteligentnego monitoringu. Oprogramowanie to zdobyło wiele nagród m.in. za Najlepszy Produkt oraz Najbardziej Innowacyjne Rozwiązanie przyznawanych podczas renomowanych imprez takich jak: IFSEC 2004, Detektor 2004, SecuTech 2005 czy Frost & Sullivan 2005.