Wspieramy :
Zobacz Ofertę...
Nie masz gotówki na inwestycje - skorzystaj z LEASINGU
© 2011 carbomad.pl
Prawa zastrzeżone
 
Aktywna ochrona dzięki urządzeniu Secure Web Gateway firmy Finjan

- Filtrowanie adresów URL
- Oprogramowanie antywirusowe
- Buforowanie treści
- Bezpiecze
ństwo w serwisach Web 2.0
- Badanie pakietów zabezpieczonych za pomocą SSL
- Kontrola aplikacji
- Rozwiązanie zwalczające złośliwe oprogramowanie
- Zapobieganie wyciekom danych
- Ochrona od momentu pojawienia się zagrożenia

Nasilająca się fala cyberprzestępstw

Cyberprzestępcy stosują zaawansowane i wyrafinowane techniki kradzieży danych biznesowych dla zysku. Ich działania nie są wykrywane przez tradycyjne rozwiązania zabezpieczające. Jak wykazano w licznych raportach branżowych tradycyjne rozwiązania polegające na sygnaturach lub bazach danych (oprogramowanie antywirusowe, filtrowanie adresów URL) mają bardzo ograniczone możliwości zabezpieczania systemów i sieci przed nowymi, dynamicznymi atakami przeprowadzanymi w sieci. Przedsiębiorstwa korzystające z Internetu i aplikacji Web 2.0 w codziennej działalności są narażone na coraz większe ryzyko.

Firmy szukają jednolitego rozwiązania zabezpieczającego, które zapewniłoby im możliwie najwyższy poziom bezpiecze
ństwa w sieci WWW, zapobiegłoby wyciekom danych, kontrolowałoby produktywność pracowników i buforowałoby przesyłane treści. Ponadto, najlepiej byłoby, gdyby można było takim rozwiązaniem zarządzać centralnie na dedykowanym urządzeniu.

Ujednolicone bezpiecze
ństwo WWW dla firm

Odpowiedź firmy Finjan na obecne potrzeby przedsiębiorstw pod względem bezpiecze
ństwa w sieci WWW to ujednolicone rozwiązanie Secure Web Gateway (SWG). Produkt ten łączy kontrolę produktywności, zgodności z przepisami oraz wykorzystania przepustowości z wielowarstwowymi zabezpieczeniami WWW na jednym, dedykowanym urządzeniu. Opatentowane przez firmę Finjan technologie aktywnego badania treści na bieżąco umożliwiają wdrożenie wielowarstwowych zabezpieczeń WWW chroniących przed oprogramowaniem wykorzystywanym do działań przestępczych oraz przed zagrożeniami związanymi z technologią Web 2.0, a także przed wyciekami danych.

Niski całkowity koszt posiadania (TCO) jest możliwy dzięki wykorzystaniu jednego urządzenia, które centralnie zarządza wszystkimi funkcjami zabezpiecze
ń. Oszczędne zużycie prądu, przestrzeni, niskie koszty sprzętu oraz niewielka ilość czasu, jakie poświęca się na administrowanie zabezpieczeniami dodatkowo obniżają koszt TCO.

Urządzenie Secure Web Gateway firmy Finjan oferuje:

- Bezpiecze
ństwo WWW — ochrona przed oprogramowaniem wykorzystywanym do celów przestępczych z wykorzystaniem opatentowanych przez firmę Finjan technologii aktywnego badania treści na bieżąco oraz opcjonalnych modeli antywirusowych.
- Kontrola produktywności, zgodności z przepisami oraz wykorzystania przepustowości poprzez filtrowanie adresów URL, buforowanie treści i kontrolę aplikacji.
- Zapobieganie wyciekom danych (DLP) poprzez badanie pakietów opuszczających sieć pod kątem zawierania poufnych danych, nawet w przypadku pakietów HTTP/SSL.
- Elastyczne, scentralizowane zarządzanie wszystkimi działaniami z jednej konsoli z interfejsem WWW (w tym monitorowaniem, kontrolowaniem i blokowaniem ruchu HTTP, FTP i SSL).
- Zaawansowane funkcje rejestrowania i raportowania umożliwiają firmom dokładny wgląd w cały ich ruch WWW.
"Obecnie ataki są przeprowadzane z chęci zysku. Ich celem jest złamanie tradycyjnych zabezpieczeń przed szkodliwym oprogramowaniem opartych na plikach i sygnaturach". Gartner Inc., raport „Building a Real-Time Adaptive Security Infrastructure”, Carsten Casper, grudzień 2008 r.

Urządzenia Vital Security™ firmy Finjan

Urządzenia Vital Security™ firmy Finjan do zabezpieczenia ruchu WWW — modele NG-8100, NG-6100 oraz NG-5100 — są dostępne w szeregu różnych obudów i z różnymi opcjami wdrożenia i są w stanie spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie wydajności i dostępności.
NG-8100 - Dla dużych przedsiębiorstw
NG-6100 - Dla przedsiębiorstw
NG-5100 - Dla średniej wielkości przedsiębiorstw

Modele NG-5100, NG-6100 oraz NG-8100 są przyjazne dla środowiska dzięki niskiemu zużyciu prądu i niewielkim rozmiarom. Wszystkie urządzenia Secure Web Gateway firmy Finjan są zgodne z unijną dyrektywą o ograniczeniu użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).