Wspieramy :
Zobacz Ofertę...
Nie masz gotówki na inwestycje - skorzystaj z LEASINGU
© 2011 carbomad.pl
Prawa zastrzeżone
 
CARBER automatycznie odczytuje numery tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na monitorowany teren, poruszających się po nim oraz opuszczających go. Odczyt tablic rejestracyjnych odbywa się za pomocą standardowych kamer wizyjnych w miejscach dobrze oświetlonych (np. bramy wjazdowe / wyjazdowe) i specjalistycznych kamer IR (wykorzystujących pasmo podczerwieni) umożliwiających odczyt tablic w warunkach nocnych. Wszystkie numery tablicy rejestracyjnej zostają zapisane w bazie danych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi m.in. daty, godziny, identyfikatorem kamery oraz zdjęciem samochodu. System rozpoznaje numery polskich białych, czarnych i żółtych tablic oraz praktycznie wszystkie tablice krajów europejskich.

Numery rejestracyjne przechwycone przez ANPR przesyłane są do komputera centralnego wraz ze zdjęciem pojazdu i tablicy rejestracyjnej. W przypadku stosowania standardowych kamer, sygnał analogowy przesyłany jest do komputerów wyposażonych w kartę przeprowadzającą jego digitalizację. Obraz cyfrowy jest w czasie rzeczywistym analizowany przez procesor ANPR, w przypadku pojawienia się tablicy rejestracyjnej następuje jej rozpoznanie i przekazanie do aplikacji kompletu danych (zdjęcie pojazdu, tablica, odczytany numer, prawdopodobie
ństwo właściwego rozpoznania każdej z liter). Odczytane dane trafiają na ekran komputera oraz do bazy danych systemu. System gromadzi pełną historię danych dotyczących zidentyfikowanych pojazdów mających jakikolwiek kontakt z CARBER, na ich podstawie możliwe jest generowanie raportów dających pełny obraz sytuacji panującej na monitorowanym terenie.

Możliwości systemu CARBER:

    - Monitorowanie w czasie rzeczywistym warunków panujących na bramach wjazdowych / wyjazdowych.
    - Dostęp do danych historycznych systemu z możliwością definiowania kryteriów ich selekcji oraz agregacji.
    - Generowanie manualne i automatyczne raportów i statystyk.
    - Możliwość udostępniania informacji na temat panującej sytuacji na monitowanym terenie wszystkim zainteresowanym poprzez portal informacyjny, znaki zmiennej treści, SMS, email.
    - Informowanie o rozpoznaniu rejestracji pojazdów poszukiwanych (czas wystąpienia, miejsce, zdjęcie).
    - Możliwość monitorowania pojazdów wprowadzonych do bazy danych, które poruszają się jedynie w wyznaczonych godzinach (np. pojazdy służbowe 8-16) lub tylko na określonym obszarze.
    - Informacje na temat obciążenia parkingu w trybie dobowym, tygodniowym, miesięcznym.
    - Integracja z zewnętrznymi systemami (systemy poboru opłat) i urządzeniami (kamery CCTV, szlabany, sygnalizacja świetlna).
System kontroli ruchu pojazdów na monitorowanym terenie z wykorzystaniem automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

System bazuje na sprawdzonych tego typu rozwiązaniach działających w Wielkiej Brytanii oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. Oparty jest na technologii ANPR (ang. Automatic Number Plate Recognition - Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych), opracowanej przez światowego lidera tego typu systemów